• Hotline: 090 000 0000
  • abc@example.vn
Ms. Hanh Le

Ms. Hanh Le

Chuyên viên tư vấn

Hạnh Lê đã làm việc trong lĩnh vực tư vấn giáo dục trong khoảng thời gian 7 năm. Cô gia nhập An Phú Quốc vào năm 2012, cô đã khai thác vô cùng hiệu quả thị trường Anh Quốc nhờ tận dụng những mối quan hệ đã từng có với các học sinh và phụ huynh trước đây

Kết nối với tôi

NHIỀU SUẤT HỌC BỔNG TẠI MIDDLESEX UNIVERSITY

  © 2016 Công ty ABC. All rights reserved.