• Hotline: 090 000 0000
  • abc@example.vn
Mr. Huy Tuan

Mr. Huy Tuan

Nhân viên nghiên cứu thị trường

Tuấn có rât nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam cũng như về thị trường du học.Tuấn phụ trách công việc nghiên cưu thị trường và các đối thủ cạnh tranh để có thể chắc chắn rằng An Phú Quốc luôn dẫn đầu những xu hướng mới tại Việt Nam

Kết nối với tôi

NHIỀU SUẤT HỌC BỔNG TẠI MIDDLESEX UNIVERSITY

  © 2016 Công ty ABC. All rights reserved.